Döntött a bíróság: egy országos ingatlanközvetítő hálózat eljárását mondták ki tisztességtelennek

Ahogy arra már korábban is volt példa, az ügyészi kereset alapján megerősítette a bíróság, hogy a kizárólagos megbízásra irányuló szerződéses rendelkezések nem zárhatják ki, hogy a fogyasztó maga értékesítse az ingatlanát. Egy ilyen korlátozó rendelkezés akkor is tisztességtelen, ha a megbízási szerződés megszűnését követően vonják el a fogyasztónak az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezési jogát – közöte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

Megerősítette a bíróság, hogy a kizárólagos megbízásra irányuló szerződéses rendelkezések nem zárhatják ki, hogy a fogyasztó maga értékesítse az ingatlanát. Egy ilyen korlátozó rendelkezés akkor is tisztességtelen, ha a megbízási szerződés megszűnését követően vonják el a fogyasztónak az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezési jogát.

Szintén tisztességtelen, ha a kiállított számla és az ajánlati biztosíték devizanemének eltérése esetén a biztosíték beszámítása a vételárba a számla kiállításának napján érvényes (meghatározott pénzintézet) deviza eladási árfolyamának alkalmazásával történik, mert ez szolgáltatás nélkül többletfizetési kötelezettséget hárít a fogyasztóra.

Tisztességtelen az is, hogy az ingatlanközvetítő az ajánlati biztosíték 50%-át ügyintézési díj jogcímén minden esetben megtarthatja, hiszen így eredménytelen közvetítés esetében is érvényesíthet a fogyasztóval szemben díjigényt.

A bíróság azoknak a kikötéseknek a tisztességtelenségét is megállapította, amelyek úgy írnak elő megtérítési kötelezettséget a fogyasztó számára, hogy sem a szerződés megkötésekor, sem később nem pontosan meghatározott, hogy mely esetekben szükséges a fogyasztónak fizetni.

Tisztességtelenek azok a szerződési feltételek is, amelyek a sikerdíjat nem az ingatlanközvetítő által nyújtott szolgáltatás mértékéhez, hanem a kikötött megbízási díjhoz igazított átalánydíjat határoznak meg; így a fogyasztóra hátrányos módon teremtenek díjfizetési kötelezettséget az alperes tevékenységének sikerességétől függetlenül.

Tisztességtelen az is, ha a kikötések a fogyasztó szerződésszegésével arányban nem álló, túlzott mértékű fizetési kötelezettséget írnak elő azzal, hogy a fogyasztó megbízási díjat és kötbért is köteles fizetni.

A bíróság azt is megállapította, hogy tisztességtelenek azok a szerződési feltételek, amelyek bizonyos körülmények esetén, így például érdeklődők száma vagy a vételi ajánlat hiánya miatt az irányár, illetve a limitár csökkentésére jogosítják fel a közvetítőt, nem átlátható szabályozás alapján vonják el a fogyasztó rendelkezési jogát a vele szembeni követelés kielégítése érdekében. Ugyanezen okból tisztességtelen például az a kikötés, amely a fogyasztó rendelkezési jogát korlátozza arra az esetre, ha megfelelő vételi ajánlat esetén 10 munkanapon belül nem kezdi meg a fogyasztó az egyeztetést a jelzálogkövetelés jogosultjával.

Összehasonlított Ingatlanok

Összehasonlítás
Csak 4 ingatlant lehet összehasonlítani, minden hozzáadott új ingatlan felváltja az összehasonlításból az elsőt.